Termeni și condiții generale

1. Reguli

Firma ARWEI își desfășoară activitatea de livrare și vânzare în conformitate cu prezentele condiții generale. Condițiile de afaceri ale clienților noștri cu care noi nu suntem de acord în scris, nu sunt obligatorii pentru noi doar în cazul în care noi ne exprimăm explicit în scris la aceasta. Alte condiții de vânzare, livrare ce nu sunt aici reglementate, se reglementează conform legilor în vigoare.

2. Oferta şi încheierea contractului

Ofertele noastre sunt facultative. Orice convenții sunt valabile doar după confirmarea în scris. Prospectele și mostrele conțin informații generale. Cumpărătorul va deveni parte contractuală doar după o confirmare scrisă din partea noastră. Convențiile și asigurările verbale vor fi valabile doar dacă au fost confirmate de noi în scris. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări constructive privitor la materialele produselor noastre.

3. Preţul

Prețurile pe care le practicăm se înţeleg din fabrică sau depozit, nu includ transportul și TVA ul doar în cazul în cazul în care se convine altfel în scris.

4. Termenele şi condiţiile de livrare

Termenele de livrare sunt evaluate cu aproximare, aceasta se exclude în cazul în care am convenit în scris o dată specificată. Termenul se stabilește odată cu intrarea confirmării comenzii, acest termen va fi însă invocat în cazul în care se necesită de la client alte explicații (schițe, măsuri, documente) ori informații privitoare la confecționarea mărfii. In cazul situațiilor exceptionale, situații în care suntem nevoiți să amînăm sau să modificăm termenele de livrare ori prelucrare pe o anumită perioadă ne rezervăm dreptul de a rezilia contractul parțial ori total.
Aceste situatii excepționale sunt: grevă,războaie, imobilizare generală, instabilitate socială, calamități naturale, blocade, blocaje rutiere și alte situații ori cauze complet externe ce nu pot fi controlate de noi, dar care ne îngreuiază ori ne impiedică complect posibilitatea de a livra ori prelucra produsele comandate. În situația dată clientul poate să ne pretindă o explicație, dacă reziliem contractul efectuat ori dacă în decursul unei perioade acceptabile se va face livrarea. Dacă nu clarificăm situația, clientul poate anula contractul. La stabilirea unui termen nou pe care l-am confirmat, în cazul în care comanda suferă amânare, clientul se obligă a ne prelugi acceptabil şi pentru noi temenul. Doar după o aşteptare zadarnică şi depăşire a termenului nou stabilit, clientul are dreptul sa anuleze în scris contractul. Termenele de livrare se prelungesc în funcţie de perioada de timp în care clientul nu şi- a îndeplinit obligaţiile faţă de noi.

5. Expedierea şi riscurile de transfer

Riscurile de transfer, atât la expedierea contra-cost - cât și la expedierea gratuită vor fi preluate de client. În cazul în care nu avem indicații precise de la client privitor la ruta ori firma de expediții, ruta pe care va fi efectuată expediția, cât și firma de expediții va fi aleasă de noi după cele mai bune măsuri fără a garanta că am făcut alegerea cea mai bună. Odată ce marfa a fost predata transportatorului ori expeditorului, cel târziu la momentul la care marfa a părăsit depozitul ori fabrica, riscuile de transport se tranferă clientului. La cererea clientului și pe costurile acestuia încheim asigurare a mărfii în caz de avariere a ori incediu.

6. Condiţiile de plată

Facturile noastre trebuiesc achitate fără orice fel de reținere în termen de 30 de zile, în contul bancar indicat. Orice alte condiţii de plată, diferite de cele standard sunt valabile doar dacă există o înţelegere scrisă, şi aprobată de noi. Neplata va fi considerată în ziua următoare- întârzierea plății- . Ne rezervăm dreptul să alegem modalitatea și mijloacele de recuperare a pagubei; aceasta rămâne valabil și dacă în același timp sunt impuse clientului condiții si termene. În cazul neplății la termen,clientul are de plătit o dobândă de 8 % din rata de bază a dobânzii. Ne rezervăm dreptul de a afirma alte pagube rezultate din neplata la termen.Nu acceptăm cecuri ori alte hârtii cu valoare.Dacă bonitatea clientului este redusă,ori se reduce după ce am încheiat contractul ne rezervăm dreptul să pretindem plata în avans. Aceasta intra în vigoare şi dacă avem informațiile corespunzătoare cu privire la bonitate.

7. Reclamaţii şi condiţiile de garanţie

Pentru defecte, care includ absenţa proprietăţilor garantate, noi suntem răspunzători după cum urmează:

  1. Nicht als Mangel gelten geringfügige Maßtoleranzen, die die Tauglichkeit von Eingangsmatten, Gittern und Rosten nicht beeinträchtigen.
  2. Wir haften nach dem BGB, jedoch mit der Maßgabe, dass für die dem Verschleiß ausgesetzten Teile die Gewährleistung auf zwei Jahre ab Übernahme begrenzt ist.
  3. Gewerblich tätige Abnehmer sind verpflichtet, unsere Produkte unverzüglich nach Wareneingang bzw. Übergabe gründlich und umfassend zu überprüfen. Dabei erkennbare Mängel sind spätestens innerhalb von zwei Wochen geltend zu machen. Erfolgt dies nicht, gilt die Ware als mängelfrei abgenommen.
  4. Ergeben sich bei der Überprüfung Fehlerhaftigkeiten, ist uns nach unserer Wahl Gelegenheit zur Ersatzlieferung oder zur Nachbesserung zu geben.
  5. Im Falle nicht rechtzeitiger Rüge schließen wir Mängelfolgekosten und Schadensersatz aus.Die Haftung wegen grober Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt.
  6. Wir sind nicht zur Ersatzlieferung, Erstattung von Minderwerten oder Nachbesserung verpflichtet, solange der Besteller seine Verpflichtungen uns gegenüber aus der jeweiligen Warenlieferung nicht erfüllt hat.

8. Eigentumsvorbehalt

Alle Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen. Ansprüche, die dem Besteller durch Weiterverarbeitung oder Weiterlieferung der von uns bezogenen Waren erwachsen, tritt der Besteller hiermit bereits jetzt an uns ab. Der Kunde kann die uns abgetretenen Forderungen einziehen, solange er sich uns gegenüber nicht in Zahlungsverzug befindet. Die Abtretung ist begrenzt auf die Höhe unserer Restforderung. Liegen mehrere Abtretungen zugunsten von Zulieferanten vor, begrenzt sich die Abtretung zu unseren Gunsten auf den verhältnismäßigen Anteil an der Forderung unseres Kunden gegen seinen Kunden.
Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann als Rücktritt vom Vertrag, wenn dies ausdrücklich schriftlich erklärt wird. Das Recht des Käufers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er seine Verpflichtungen aus diesem oder einem anderen Vertrag nicht erfüllt. Wir sind dann ohne Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung berechtigt, das Betriebsgelände des Bestellers zu betreten und die Vorbehaltsware selbst in Besitz zu nehmen und sie, unbeschadet der Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber, durch freihändigen Verkauf oder im Wege einer Versteigerung bestmöglich zu verwerten. Der Verwertungserlös wird dem Käufer nach Abzug der Kosten auf seine Verbindlichkeiten angerechnet. Ein etwaiger Überschuss wird ihm ausbezahlt.

9. Locul de execuție și sediul instanței de judecată

Pentru toate obligațiile și drepturile care rezultă din afaceri cu noi locul de execuție este Wilnsdorf. În cazul în care partea contractantă este un comerciant, competenţa instantei de judecata este Siegen.

10. Clauze speciale

Dacă una dintre condițiile generale ale contractului de vânzare și livrare își pierde valabilitatea, toate celelalte condiții ale contractului rămân valabile.

name=

ARWEI