Protecţia datelor cu caracter personal

Odată cu accesarea acestei pagini web, pot fi înregistrate date cum ar fi, data, ora vizualizării, aceste date nu au caracter personal , ci sunt anonimizate. Aceasta funcţie a fost introdusă doar pentru o monitorizare statistică. O redirecţionare pentru scopuri comerciale sau non comerciale este exclusă.

Proprietarul acestei pagini web indică explicit, că prin transferarea datelor în internet (cum ar comunicarea via e-mail) pot exista dificite la protecţia de date personale, şi nu îşi asumă răspunderea pentru protecţia de date.

Folosirea datelor cu caracter personal din rubrica Impressum în scopul oricărui fel de reclamă este nedorită, doar dacă în mod explicit proprietarul acestei pagini a făcut o aprobare în scris, ori există o relaţie de afaceri între aceştia. Proprietarul contrazice orice fel de date ori nume întrebuinţate din această pagină, fie în scop comercial ori doar prin simpla redirecţionare a unei alte persoane.

Sursa: fachanwalt.de, Disclaimer Vorlage, Familienrecht in München, Rechtsanwalt aus Bonn

ARWEI